fbpx
Uncategorized

Den norske utydeligheten

Kulturkollisjon eller norsk utydelighet? En god arbeidsgiver prøver å forstå forskjellen.

En leder slår seg ned ved pulten hos en medarbeider. De småprater om fotball, før lederen sier: «Det er forresten fint om rapporten blir ferdig før helgen.»

En vanlig dag på jobben i Norge. Men en nærmest utenkelig situasjon i mange andre land, ifølge fagsjef Yvonne Marzinke i Jobzone.

Portrett av Yvonne Marzinke
Yvonne Marzinke, fagsjef hos Jobzone

Annerledeslandet

– I land som Tyskland og Polen er en slik koseprat mellom en leder og en medarbeider høyst usannsynlig. Mens den norske medarbeideren ville hatt rapporten klar innen fredag, ville en tysker tolket sjefens diskrete forespørsel på denne måten: «Lever når du vil, det haster ikke».

Yvonne Marzinke har tysk og polsk bakgrunn, og har mange års erfaring med rekruttering av utenlandske arbeidstakere. Overgangen kan være stor. Norge er et annerledesland, også i arbeidslivet.

– Den norske frasen «det ordner seg» gir ingen mening i Tyskland. Der ville man umiddelbart kreve å få vite hvordan, når og hvem som skal ordne det, sier Marzinke.

Tar initiativ

La oss ta et eksempel: En polsk håndverker har lang erfaring og alle nødvendige godkjenninger. Alt tyder på at han er dyktig i faget, men han får det likevel ikke til å fungere på en norsk byggeplass. Formannen oppfatter ham som tafatt og uselvstendig, kanskje rett og slett lat.

Dette er en klassisk problemstilling som kan oppstå som følge av kulturforskjeller, ifølge Marzinke.
– I Norge oppdrar vi arbeidstakere til selvstendighet. Vi skal ta initiativ og se oss aktivt om etter oppgaver. Men fra hjemlandet er håndverkeren i eksempelet vant til at formannen bestemmer og detaljstyrer arbeidsdagen. Den norske arbeidslederen kan bli oppfattet som utydelig og fjern for vår mann, som igjen blir usikker på sin rolle og det som forventes av ham.

Tilbakelent

Marzinke fremhever lav grad av hierarki og en tilbakelent grunnholdning som typisk norsk.

Hun har ikke noen klar teori om årsaken, men ber oss huske at Norge lenge har vært i en privilegert situasjon med lav arbeidsløshet, og at vår arbeidskultur derfor kan ha utviklet seg litt annerledes enn i mange andre land.

Marzinke har også holdt kurs for verftsindustrien om kulturforskjeller, men tror ikke man nødvendigvis behøver opplæring for å unngå vanskelige situasjoner.

– Kulturforskjeller blir ofte oversett. Hvis noe ikke fungerer kan vi merke det på magefølelsen, men har ikke kunnskap til å se det hele bildet. Likevel kan du komme langt med økt bevissthet. Gå en runde med deg selv, og tenk nøye etter om kulturforskjeller kan ligge bak. Løft dette emnet konkret fram, snakk om det! Og hvorfor ikke våge å være mer tydelig – kanskje medarbeiderne dine faktisk tåler det og setter pris på det?

Flest fra øst

I 2013 var over 350 000 innvandrere i jobb i Norge. Ca. 134.000 kom fra Øst-Europa, ca. 91.000 fra Asia og ca. 49.000 fra de nordiske landene. Ca. 41.000 kom fra andre vesteuropeiske land, mens ca. 27.000 kom fra land i Afrika.

– Men vi behøver ikke å dra helt til Afrika for å finne en annerledes arbeidskultur, sier Marzinke.

– Nylig fikk jeg høre en beskyldning om at dansker var så frekke. Så fikk jeg gjenfortalt en spesiell episode, og skjønte at det var liten grunn til å stigmatisere en hel nasjonalitet på så tynt grunnlag.

Igjen handlet det om at en danske valgte å si klart nei, der en nordmenn ikke hadde våget, men heller hadde sagt «kanskje».

Forfattere