fbpx
Uncategorized

Slik sjekker du referanser

Blir den nye medarbeideren en innertier eller skivebom? Referansesjekken kan utgjøre forskjellen.

Kandidaten har gjort et godt inntrykk i intervjuer. Karakterene er dokumentert, den relevante erfaringen tilsynelatende på plass. Det ser ut til å gå mot en ansettelse, men først hører det vel med å ta en telefon til en tidligere arbeidsgiver?

– Men mange ledere vet ikke nok om hvor mye en god referansesjekk kan bety – eller hvordan de utfører den, sier partner Siri B. Røddesnes i Jobzone Trondheim.

Portrett Siri B. Røddesnes
Siri B. Røddesnes, Jobzone Trondheim

– Vi presiserer alltid overfor våre kunder at referansesjekk er en subjektiv metode. Men det er likevel mulig å gjøre noen grep for å kvalitetssikre metoden, slik at du stiller riktige spørsmål til rett person.

Her er hennes beste tips til en god referansesjekk:

 1. Be om flere referanser
  Har kandidaten oppgitt to referanser? Sjekk dem, men be i tillegg om en eller to til hvis det er mulig. Noen oppgir bare overordnete referanser i tidligere arbeidsforhold, og da kan du be om side- eller underordnete referanser. Spør etter referanser fra arbeidsforhold som er nære i tid, og nære i innhold – om mulig. Du bør ha minst to referanser, gjerne flere.
 2. Kartlegg relasjonen mellom søker og referanse
  En referansesjekk handler om å komme bak glansbildet. Det er lov å stille et ekstra spørsmål for å få fram relasjonen, hvor lenge de har kjent hverandre, om de er nære venner privat, eller om de gjør forretninger sammen. Faktisk kan et nært forhold også være en interessant referanse, men det er viktig at du kjenner til hvordan det forholder seg.
 3. Vit hva du skal spørre om
  Etter et intervju sitter du igjen med et helhetsinntrykk, men også noen uklarheter. Tenk etter om referansen kan sitte med noen avgjørende svar, og utform spørsmålene med tanke på hva du leter etter. Unngå ja- og nei-spørsmål, og be om situasjonsbestemte beskrivelser.For eksempel: Hvis kandidaten skryter av egen gjennomføringsevne, kan du spørre om referansen kan gi eksempler på denne egenskapen. Be referansen tenke etter om det er spesielle trekk, både positive og negative, en ny sjef bør kjenne til. Spør om bakgrunnen for at arbeidsforholdet ble avsluttet.
 4. Ha en etisk tilnærming
  En referanse kan lett bli engasjert og pratsom. Men husk at det du ikke har lov til å spørre om i intervjuet – som religion, legning, generell helse, familieplanlegging osv. –  har du heller ikke lov til å spørre referansen om.
 5. Sjekk referansene til slutt
  En god rekruttering kan inneholde intervjuer, personlighetstester, arbeidsprøve, bakgrunnssjekk m.m., og referansesjekken bør være det siste som skjer i prosessen. Underveis bør du spesielt lytte etter situasjonsbeskrivelser, for disse gir mest konkret kunnskap om kandidat og referanse har oppfattet arbeidsforholdet likt. Etter en referansesjekk må du ikke nødvendigvis konfrontere kandidaten med alt som referansen har sagt. Det kan bli en lang runddans med forklaringer og kanskje beskyldninger. På et tidspunkt må du ta en avgjørelse, og da må du stole på din egen dømmekraft og vite at du i rekrutteringsprosessen har brukt flere kilder.

– Men du må ikke stole blindt på referansen, forteller Siri B. Røddesnes. – Kanskje er referansen den nåværende arbeidsgiveren som ønsker å beholde kandidaten i egen bedrift. I så fall kan det faktisk være et godt tegn om referansen snakker kandidaten «ned».

Forfattere