fbpx
Uncategorized

Hva er det med ledere i lycra?

Det legges mye krefter – og penger – i å delta i Birken, og blant deltagerne finner vi mange ledere. Er det bare en egotripp, eller er det mer nyansert enn som så? Vi har spurt noen som har forsket på norske lederes Birken-deltagelse.

Fra personlig utfordring til prestisjerace for ledere i lycra. Slik er det noen som beskriver de siste årenes utvikling i Birkebeinerrittet og andre mosjonsløp, enten de foregår på ski eller sykkel. Er det slik at mosjonsritt som Birken har utviklet seg i retning av en egotripp for godt voksne menn i lederstillinger med fokus på status og nettverk og 40-årskrisen hakk i hæl, eller er statusjaget bare en myte?

MAMILs

Hver vår går rundt 17.000 deltakere 54 kilometer på ski fra Rena til Lillehammer, og hver høst sykler omtrent like mange de 92 lange kilometerne som utgjør Birkebeinerrittet. Og ja, en stor andel er godt voksne menn med høy utdannelse og ledertittel på visittkortet.

I forkant av Birkebeinerrittet oppgir sportsbutikkene at de selger mange terrengsykler til mellom 40 000 og 60 000 kr. Så kan man da spørre seg om den dyre sykkelen er helt nødvendig eller om det har mer med status å gjøre

Et amerikansk markedsanalysefirma introduserte for noen år siden uttrykket MAMIL for å beskrive en gitt målgruppe. Forkortelsen står for Middle-Aged Man In Lycra, og ifølge Wikipedia brukes den for å beskrive middelaldrende menn som er opptatt av status, kjøper dyre racersykler til fritidsbruk og gjerne kler seg i stramtsittende treningstøy og sykkelshorts av lycra.

Ikke bare status?

Men kanskje er det grunn til å nyansere denne oppfatningen av MAMILs.

– Sosialt samvær og treningsglede kan være en viktigere drivkraft enn behovet for anerkjennelse. Det sier Kristin Staff Lorenzen, som skrev masteroppgaven «Norwegian Business Athletes» sammen med Gunhild Lier i 2013. De daværende BI-studentene dybdeintervjuet elleve ledere, hovedsakelig i næringslivet, om motivasjonen bak Birken-deltakelsen.

Handler om verdier

– Felles for disse «Birken-lederne» var at de ikke kjente seg igjen i bildet som tegnes av dem. De vektla helt andre verdier, og fremhevet gleden ved fysisk aktivitet, naturopplevelser og fellesskap med venner og familie, sier Lorenzen.

Informantene fortalte at de tilbrakte mye tid med venner, ektefeller og barn i både smørebu og løyper. Flere var også aktive som ledere og ildsjeler i det lokale idrettslaget. Med andre ord befant de seg langt fra stereotypen om den selvsentrerte statusjegeren.

Viktig med Birken-merke

Samtidig oppga de fleste at det var viktig å få Birken-merket som synlig bevis på at de hadde fullført Birken innenfor maksimaltiden.

– Flere medga at dette ga status og at de satte pris på innsatsen ble lagt merke til. Likevel betraktet de merket først og fremst som en belønning for slitet.

Bedre leder?

Egotripp eller ikke, her er tusenkronerspørsmålet: Gjør trening og Birken-deltakelse lederen til en bedre sjef?

Ingen av Lorenzen og Liers informanter var villige til å trekke denne konklusjonen på egne vegne. Men flere mente at fysisk aktivitet gir energi og overskudd som kommer til nytte på jobben.

– I tillegg avdekket intervjuene at vi hadde å gjøre med «achievers»: svært målrettede og strukturerte personer som ikke overlot noe til tilfeldighetene i Birken-forberedelsene. Vi kan anta at disse egenskapene også preger dem som ledere, og at dette er en medvirkende årsak til at de sitter i toppstillinger i næringsliv og forvaltning, påpeker Lorenzen.

Forfattere