fbpx
Uncategorized

Tør å satse på lokale eiere

Kundenes tilfredshet med bemanningsbransjen i Norge måles hvert år av EPSI Rating, og nylig kom tallene for 2015. Det var Jobzone som stakk av med topplasseringen, og adm. dir. Espen Hem Jakobsen mener at mye av forklaringen ligger i de over 40 lokalkontorene.

EPSImåling bemanningsbransjen 2015. Bransjesnitt: 67,2. Øvrige: 67,4. Manpower: 67,1. Jobzone: 69,3. Adecco: 65,9.Dette er den femte kundeundersøkelsen EPSI Rating har gjennomført i bemanningsbransjen i Norge. Kundenes tilfredshet måles gjennom å stille spørsmål om blant annet deres forventninger til bemanningsselskapene, opplevd kvalitet, servicenivå, verdi for pengene og om de ville anbefalt «sitt» bemanningsbyrå til andre.

Undersøkelsen viser at bemanningsselskapenes kunder har høye forventninger, men at gapet mellom hva de forventer og hva de faktisk får er stort på mange områder. Da kan lokal tilknytning være nøkkelen.

Går mot strømmen

I en periode der mange bransjer og bedrifter velger å sentralisere, har Jobzone valgt å beholde og forsterke konseptet med lokale kontorer og lokale eiere. Bemanningsbyrået har kontorer fra Alta i nord til Mandal i sør, og de aller fleste lokalkontorene er helt eller delvis eid og drevet av lokale krefter.

– Da vi startet Jobzone for mange år siden var det ut fra en tanke om at lokalt eierskap er best for kundene. De får tettere og kjappere oppfølging av noen som kjenner de lokale forholdene og det lokale markedet, og lokale eiere har også et sterkere engasjement i det lokale næringslivet og nærmiljøet generelt. Selv om mange har valgt å sentralisere mener vi fremdeles at vi gjør den beste jobben når vi er tett på både kunder og vikarer. Det er gøy å se at dette også gjenspeiles i EPSI-målingen, sier Hem Jakobsen.

Viktig for det lokale næringslivet

– Det er klart at for bedriftene her oppe har det stor verdi å ha tilgang til et lokalt bemanningsselskap som kjenner det lokale arbeidsmarkedet og har en nærhet i rekrutteringsprosessen, sier Karianne Rygh Hjortdahl, direktør i Alta Næringsforening.

Lokalkontorene engasjerer seg i også lokalsamfunnet gjennom aktiviteter som sponsing av lokale idrettslag, veldedighetsauksjoner og aktiviteter for og med vikarene i området.

Den lokale forankringen ser også ut til å gjøre utslag i EPSIs kundetilfredshetsmåling. De områdene Jobzone scorer ekstra høyt på er i mange tilfeller knyttet til forhold som påvirkes av lokal tilstedeværelse; personlig oppfølging, service, opplevd kvalitet, effektivitet i bemanningsprosessen og kontaktpersoners tilgjengelighet.

– Det er egentlig logisk. Driver du business i Kongsvinger er det naturlig at et bemanningsbyrå i Kongsvinger har bedre kjennskap til de lokale forholdene, kan gi deg tettere oppfølging og levere raskere enn et i Oslo, mener Hem Jakobsen.

Forfattere