fbpx
Uncategorized

5 krav du bør stille til bemanningsbyrået

Du skal ansette en ny medarbeider, og denne gang vil du bruke ressurser på å finne rett person – men først må du finne rett bemanningsbyrå.

– Vår bransje klarer ikke å hoste opp en verdensmester på bestilling, sier Espen Hem Jakobsen, adm. direktør i bemanningsbyrået Jobzone:

– Enten du skal rekruttere en ny fast medarbeider eller skal leie inn en vikar, så ligger nøkkelen i et godt samarbeid mellom kunde og bemanningsbyrå. Slike forhold utvikler seg gjerne over tid, men det går også an å ta en snarvei til gode resultater ved å sette klare krav til det bemanningsbyrået du skal samarbeide med.

5 krav du bør stille når du velger bemanningsbyrå:

Portrett av Espen Hem Jakobsen
Espen Hem Jakobsen, adm.dir Jobzone
 1. Driver byrået solid og seriøst?
  Først av alt må du sjekke om bemanningsbyrået er registrert som Godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet. Dette er en obligatorisk melde- og registreringsordning som skal fremme seriøs utleievirksomhet og sikre utenlandske arbeidere skikkelige arbeidsvilkår.– I tillegg er det smart å få utført en kredittsjekk på bemanningsbyrået. Den vil vise om byrået er økonomisk solid og lever opp til sine forpliktelser. Som kunde er det viktig å vite at du har solidaransvar hvis byrået ikke betaler vikarer riktig lønn, sier Hem Jakobsen i Jobzone.  
 2. Er byrået en god arbeidsgiver?
  Etter likebehandlingsprinsippet skal vikarer ha lønn og oppfølging tilsvarende bedriftens egne medarbeidere. Sjekk at byrået du bruker har gode rutiner for HMS, og krev at de forklarer hvordan de følger opp utleide medarbeidere.
 3. Stiller byrået krav til kunden?
  En seriøs bemanningsbedrift stiller krav til sine kunder, særlig rundt forhold som kan sikre at partene sammen overholder regelverk og lovpålagte krav. Her vil avklaring av HMS-ansvar, nødvendig opplæring, riktig lønns -og arbeidsbetingelser og daglig ledelse være viktige momenter.- Det er det viktig at både innleier og byrå både kjenner og gjennomfører sine plikter i et innleieforhold. En bedrift kan ikke argumentere med at den har outsourcet hele pakka når den leier inn arbeidskraft gjennom et bemanningsbyrå, slår Hem Jakobsen fast.
 4. Er byrået godkjent som Revidert Arbeidsgiver?
  Revidert Arbeidsgiver ble innført i 2014 som et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis. Fra 2015 er ordningen obligatorisk for medlemmer av bransjeforeningen i NHO Service.
 5. Har byrået fokus på kvalitet framfor pris?
  Pris er viktig, men på sikt lønner det seg å legge større vekt på kvalitet i tjenestene. Derfor bør et bemanningsbyrå fokusere på å levere et godt produkt. Det kan ta mer tid, men gir som regel bedre sluttresultat.

– Som ellers i livet er det ofte sammenheng mellom pris og kvalitet. Hvis bemanningsbyrået gjør en grundig og god jobb, vil kunden som regel tjene på det, sier Espen Hem Jakobsen i Jobzone.

Forfattere