fbpx
Arbeidsgiver

Skriver du stillingsannonser på autopilot?

De personlige egenskapene det spørres etter i stillingsannonser ender ofte opp som tomme floskler. Kan du gjette hva de 25 mest etterspurte egenskapene er?

En stillingsannonse er et svært viktig steg på veien til å finne den riktige medarbeideren. Mye tyder imidlertid på at mange bedrifter ikke utnytter potensialet som ligger i en konkret, gjennomtenkt stillingsannonse.

I en gjennomgang av 55 stillingsannonser i perioden desember 2015 til januar 2016, med stillingstyper som varierte fra lagermedarbeidere via lærere og ingeniører til markedssjefer og kommunesjefer, ble det funnet totalt 392 ord eller uttrykk som beskriver ønskede personlige egenskaper. Dette tilsvarer et snitt på 7 ønskede egenskaper per stilling, og i mange av annonsene spør arbeidsgiverne etter personlighetstrekk som ikke så ofte forekommer i en og samme person.

Utadvendt og initiativrik økonomisjef?

«Selvgående», «gode kommunikasjonsevner», «fleksibel», «strukturert» og «gode samarbeidsevner» var de 5 mest etterspurte egenskapene. (Oversikt over de 25 mest populære egenskapene finner du nederst i denne artikkelen.) Men hvor relevante er disse egentlig i forhold til stillingene som skal fylles?

I mange av stillingsannonsene som ble gjennomgått listet arbeidsgiver opp egenskaper som ikke er viktige for å kunne utføre arbeidsoppgavene. En økonomisjef eller controller trenger ikke å være verken utadvendt, initiativrik eller kreativ for å gjøre jobben sin godt.

Upresise beskrivelser

– Hele 84% av de 392 ordene arbeidsgiverne har brukt for å beskrive ønskede personlige egenskaper i disse annonsene er faktisk ikke entydige personlighetstrekk, men snarere et mer sammensatt uttrykk for en kombinasjon av egenskaper, verdier og holdninger, sier fagansvarlig for rekruttering og utvelgelse hos Jobzone, Elin Bjørnerud Hagene.

Omfattende problem

Upresise stillingsannonser er en vanlig problemstilling – og det er ikke bare arbeidsgiverne som har en jobb å gjøre, innrømmer Bjørnerud Hagene.

– Disse tallene viser at ikke bare arbeidsgivere generelt, men også vi selv, ikke alltid er like bevisste på hvilke ord vi bruker i stillingsannonsene. De fleste er for lite bevisste på hvilke egenskaper de faktisk spør etter. Derfor har vi nå satt i gang et prosjekt på dette slik at alle våre kontorer skal bli mer bevisst på problemstillingen og jobbe med å bli mer presise, forteller hun.

Vet ikke hva de vil ha

Førsteamanuensis Ole I. Iversen, BI
Førsteamanuensis Ole I. Iversen, BI

Førsteamanuensis Ole I. Iversen hos BI mener Jobzones undersøkelse viser tydelig at mange bedrifter ikke helt vet hva de vil ha.

– Det virker som om mange skriver stillingsannonser nærmest av gammel vane. Man bruker ord og uttrykk man synes høres bra ut, uten å tenke på om innholdet er riktig for det man vil oppnå.

Da ender man opp med en rekke tomme floskler, og annonsen virker mot sin hensikt. En stillingsannonse har på sett og vis to funksjoner; den skal tiltrekke seg kvalifiserte søkere, men også fungere som et første seleksjonsverktøy som siler ut de som ikke er egnet til stillingen.

Jobzones undersøkelse kan gi inntrykk av at det er listet opp en rekke positive egenskaper uten at det er foretatt en kritisk gjennomgang av hva man faktisk trenger. Og det er riktig som Elin Bjørnerud Hagene sier, mange av begrepene er en kombinasjon av både egenskaper, holdninger og verdier. Gode samarbeidsevner og serviceinnstilt er eksempler på dette. Det er også påfallende at viktige egenskaper som analytisk, kritisk vurderingsevne og problemløsningsevne ikke finnes på listen. Dette er egenskaper som vi vet er viktig i de fleste jobber, påpeker Iversen.

Godt forarbeid må til

Iversen påpeker at en grundig behovsanalyse er et viktig første skritt.

– Først og fremst må man ha en klar definisjon av hva det faktisk er man trenger, hva man spør etter. Hva innebærer stillingen, hva slags behov søker bedriften å fylle? Får man definert dette, er det atskillig enklere å skape en stillingsannonse som har konkret informasjon, slik at søkerne vet hva det spørres etter. Dersom man ikke har klart for seg hva man ønsker, kommer man skjevt ut fra starten. Da vil man også få søkere som ikke nødvendigvis er hensiktsmessige for stillingen, understreker Iversen.

Dette er de 25 mest etterspurte egenskapene ved en gjennomgang av 55 norske stillingsannonser.
Dette var de 25 mest etterspurte egenskapene ved en gjennomgang av 55 norske stillingsannonser i perioden desember 2015 – januar 2016. Men var de relevante for stillingene som skulle fylles?

 

Forfattere