fbpx
Uncategorized

Donald Trump – lederskikkelse eller narsissist?

Mye har blitt skrevet om sirkuset som er Donald Trumps kamp for å bli den republikanske presidentkandidaten i USA. Mange har spurt seg om den mildt sagt frittalende forretningsmannen har det som skal til for å være en god leder.

Magasinet Forbes er blant de som har sett nærmere på Donald Trumps lederstil. Blant de tingene magasinet trekker fram som viktige lederegenskaper, er evnen til å lytte til menneskene rundt seg uten å avbryte. Her kommer Donald Trump særdeles dårlig ut, med sin tendens til å avbryte sine motdebattanter, eller å snakke i munnen på dem.

En slik manglende evne til å lytte til andres synspunkter er et personlighetstrekk som går igjen hos narsissister, som ofte tiltrekkes av lederstillinger. Tall fra USA viser for eksempel at 13 % av alle ledere har narsissistiske trekk, så dersom Donald Trump faller inn under denne kategorien er han slettes ikke alene.

Men kan man anta noe om Trumps lederstil ut fra hvordan han fremstår i valgkampen? 

Helene_TM
– Det hele kan være et spill for galleriet, mener Helene Tronstad Moe, senior manager hos KPMG og associate professor hos Markedshøyskolen

Forskjellige roller
Helene Tronstad Moe, Senior Manager hos KPMG og Associate Professor hos Markedshøyskolen, er usikker på hvor mye man kan lese ut fra Donald Trumps opptreden i valgkampen. Hun tror det hele kan være et velregissert spill for galleriet, og ikke nødvendigvis representativt for lederstilen hans.

– Generelt skal man være litt forsiktig med å trekke klare slutninger knyttet til personlighet eller lederstil basert på hvorledes en person fremstår i noen få situasjoner, for eksempel i taler, eller som programleder på tv. Her ser man først og fremst en rolle som spilles ut – helt sikkert godt gjennomtenkt og etter innspill fra politiske rådgivere og markedsføringseksperter. En politisk leder som står på talerstolen vil følgelig kunne fremstå svært annerledes på tomannshånd når kameraene er skrudd av, sier Tronstad Moe.

Hun påpeker også at personlighetstester vil kunne avdekke en persons virkelige egenskaper, og er atskillig mer pålitelig enn å tolke en persons fremtreden i offentligheten.

– Gode personlighetstester stiller spørsmål med utgangspunkt i en lang rekke ulike situasjoner, og på denne måten får man målt preferanser og tilbøyeligheter i mange ulike situasjoner.

TL-2
Thomas Løvenskiold, daglig leder i Human Content AS, mener gode lederegenskaper i utgangspunktet er vanskelig å definere.

Ikke generelle egenskaper
Thomas Løvenskiold, daglig leder i Human Content AS, mener gode lederegenskaper i utgangspunktet er vanskelig å definere. Han vil ikke uten videre avskrive Donald Trump som en dårlig leder.

– Ledelse er ikke «en ting». Det er ingen generelle egenskaper som alltid er positive for en leder, fordi det kommer an på hva slags lederroller lederen skal ha, og situasjonen som det skal ledes i. Derfor vil det aldri være riktig med kategoriske uttalelser om hva som er «god» og «dårlig» ledelse. Det er nok definitivt situasjoner der Trump ville ha fungert godt etter visse kriterier – han har tross alt bygget opp en formidabel formue for seg selv.

Les også: 7 egenskaper som kjennetegner topplederne som lykkes

Bulldozer eller handlekraftig?
Løvenskiold sier seg imidlertid enig i at det er vanskelig å vurdere Trump ut ifra oppførselen i valgkampen.

– Vi vet lite om hvilke egenskaper Trump faktisk har som leder. Men i bunn og grunn fremstår han slik han velger å presentere seg selv, og det er denne oppførselen som har skaffet han de tilhengerne han har. Dette sier nok en del om hvordan vi som mennesker bedømmer andre. Vi har lett for å tenke at en person som fremstår sterk og bestemmer mye er «handlekraftig», når det kanskje egentlig er snakk om en bulldozer som turer fram, uten å forstå hva som skal til for at organisasjonen leverer sitt beste, sier Løvenskiold.

Vi feilvurderer ledere
Thomas Løvenskiold vil naturlig nok ikke gå inn på noen dyptpløyende analyse av Donald Trumps lederegenskaper ut fra imaget hans i valgkampen. Men han mener problemstillingen avdekker viktige ting som angår norske ledere og medarbeidere i hverdagen.

– Hovedårsaken til at det blir så mange dårlige valg av ledere er fordi vi gjør mange grunnleggende feil i vurderingen; vi gjør for dårlig jobb med å forstå hva lederen skal gjøre for å bidra til organisasjonens suksess, vi feilvurderer hvilke personlige egenskaper som skal til for å gjøre en god jobb og for å trives med den, og vi feilvurderer personers egenskaper. Lederstillinger er ulike og sammensatte.

Spiller en rolle
– Vi kan si at de plukker roller fra et bibliotek av roller, det er viktig å forstå hver rolle slik at vi vet hvilke egenskaper vi ser etter. Mange av rollene krever også motstridende egenskaper. Målet er å designe ledelseshierarkiet i en organisasjon slik at hver stilling krever mest mulig samsvarende egenskaper slik at det er mulig å ansette ledere med egenskaper som matcher best mulig på alle lederrollene i hver stilling, avslutter Løvenskiold.

Forfattere