fbpx
Jobbsøker,  Karriere

Må jeg være smart for å være god i jobben min?

Ting kan tyde på at IQ’en din ikke nødvendigvis er det som avgjør om du har suksess i arbeidslivet.

En undersøkelse utført av Carnegie Institute of Technology fra noen år tilbake viste at IQ kun sto for 15 % av menneskers suksess i forretningslivet. De andre 85 % ble tilskrevet andre egenskaper, som personlighet og evnen til å kommunisere, forhandle og lede andre.

Hvor viktig er egentlig IQ i arbeidslivet? Svaret er sammensatt.

Ikke alltid viktig
Hard Olav Bastiansen har en cand. polit. fra universitet i Bergen. Han har 20 års erfaring fra rekruttering og headhunting, og har siden 2003 vært partner i det stavangerbaserte A`HEAD Search & Selection. Som headhunter av ledere og spesialister er han en aktiv bruker av ulike testverktøy. Han forteller at det er mange sammenhenger hvor IQ-tester ikke er det avgjørende verktøyet.

– Jeg har brukt forskjellige verktøy i utstrakt grad, men siden vi stort sett rekrutterer ledere er det ikke alltid IQ-tester gir ekstra informasjon. En høy score i en slik test sier ikke nødvendigvis noe om hvor god du er som leder. At du er rask til å lære noe, vil ikke dermed si at du er rask til å implementere det du har lært. Vi bruker forskjellige tester som gjør at vi kan danne oss et bilde av kandidatens grunnleggende personlighetstrekk, finne ut hva som motiverer vedkommende, hvordan kandidaten opptrer under stress og lignende egenskaper, forteller Bastiansen.

Har du lest denne? 7 egenskaper som kjennetegner lederne som lykkes

Thor Eriksen
Thor Eriksen, psykolog og daglig leder i Assessio

Alt til sin tid
Thor Eriksen er psykolog og daglig leder i Assessio Norge AS. Han har 15 års erfaring innen klinisk-, utdannings-, og organisasjonspsykologisk virke. Han mener IQ-tester kan ha en nytteverdi i rekrutteringsprosesser.

– Dess mer komplekse arbeidsoppgaver du har, dess viktigere er det med et visst intelligensnivå. Det å være leder er relativt komplekst, blant annet fordi du tar beslutninger som påvirker alle rundt deg. Samtidig nytter det ikke å ta smarte beslutninger dersom du ikke får med deg de ansatte. Da spiller de sosiale egenskapene inn. Samspillet med menneskene rundt deg er svært viktig for en leder, understreker Eriksen.

Emosjonelle egenskaper
Hard Olav Bastiansen mener IQ-tester kan fungere i masserekruttering. Da kan det være en nyttig metode for å sile bort personer som ikke har de grunnleggende evnene som trengs. Skal man derimot finne kandidater med spesifikke evner som skal ha et større ansvar, er ikke IQ det mest interessante, mener Bastiansen.

– Først og fremst vil jeg si at det ikke er noe som er svart-hvitt. Evnetester kan ha en funksjon i noen sammenhenger. Det har også vært et fokus på EQ, emosjonell intelligens, og en stadig pågående faglig diskusjon om hvorvidt det faktisk er et eget begrep. Men egenskaper som empati og medfølelse kan i hvert fall være viktig i noen stillinger, påpeker Bastiansen.

Thor Eriksen er enig i at emosjonelle egenskaper kan være svært viktig i mange stillinger. Han understreker samtidig er slike egenskaper er svært vanskelig å måle.

Så du denne? 5 grunner til å bruke arbeidsprøver når du ansetter

Vanskelig å måle
– Emosjonell atferd varierer veldig i forskjellige kulturer og subkulturer. Hva som er god emosjonell atferd er veldig subjektivt. Dermed blir det vanskelig å lage et normativt måleverktøy. IQ er i så måte atskillig lettere å tallfeste, og har helt klart en plass i ansettelsesprosesser dersom verktøyet blir brukt riktig. Jeg tror imidlertid mange er redd for å bruke IQ-tester, fordi de er redd for hva kandidaten synes. Det kan virke merkelig å måtte ta en test som virker helt abstrakt og uten tilknytning til stillingen. Derfor er det viktig å forklare hensikten med testen, nemlig at man ønsker å se evnen til å trekke logiske slutninger, forklarer Eriksen.

Andre verktøy
I stedet for IQ-tester har Bastiansen og hans firma valgt å gå for andre løsninger, med verktøy som viser kandidatens evne til strategisk tenkning, snarere enn rene intelligenstester.

– Med «å tenke strategisk» mener vi å vurdere problemstillinger med et langt tidsperspektiv; det vil si evnen til å håndtere kompleksitet og resonnere under usikkerhet, forteller headhunteren.

Bastiansen og Eriksen vektlegger altså IQ-tester forskjellig, men er skjønt enige i én ting: Det finnes ingen enkle svar på spørsmålet om høy IQ gjør deg bedre i jobben din.

Både Bastiansen og Eriksen stemmer i de fleste rekruttereres mantra: Først og fremst må du finne kjernen i den aktuelle stillingen; hva består arbeidsoppgavene av, og hvilke egenskaper bør den aktuelle kandidaten ha? Når du har et godt bilde av hva dere skal se etter, er det også atskillig lettere å velge det riktige verktøyet for å måle kandidatenes egnethet.

Forfattere