fbpx
Arbeidsgiver,  Karriere

5 vanlige feil du gjør som sjef

… og tips for å unngå dem.

Nøyaktig hva som gjør en god leder er ikke hugget i sten. Størrelsen på bedriften, hvilken bransje man opererer i, bedriftskulturen og en rekke andre forhold spiller inn.

Noen generelle retningslinjer finnes det derimot. Og ikke minst finnes det en del fallgruver som enhver sjef risikerer å komme ut for –  her tar vi for oss noen av dem.

1: Dårlig kommunikasjon
Dette er et av de aller viktigste punktene for en leder. Den årlige undersøkelsen Norsk Lederbarometer har siden 2008 undersøkt organisasjons- og ledertrender i norsk arbeidsliv. Undersøkelsen for 2015 viste at 1 av 2 arbeidsgivere ikke vil høre motforestillinger fra de ansatte.

Slik unngår du det: En god leder sørger for at kommunikasjonslinjene er åpne – begge veier. De ansatte skal kunne komme til deg med spørsmål eller innspill, og føle at de er oppdatert på hva som skjer på arbeidsplassen. Dette gir trygge ansatte, som igjen er mer effektive ansatte.

2: Stoler ikke på de ansatte
Tillit er alfa og omega i en bedrift. Ansatte som føler at sjefen ikke har tro på ferdighetene deres, blir usikre og presterer dårligere enn de har grunnlag for. Dersom man ikke stoler på de ansatte, vil man heller ikke utfordre dem. Dette begrenser de ansattes mulighet til å utvikle seg faglig, noe som igjen går ut over bedriften på sikt.

Slik unngår du det: En god sjef er ikke redd for å delegere bort oppgaver, fordi hun har tiltro til at de ansatte har kunnskapen og ferdighetene som trengs for å løse oppgavene. En ansatt som føler at han har sjefens støtte og tillit, har mye større mulighet til å senke skuldrene og prestere sitt beste.

Et viktig virkemiddel er positive tilbakemeldinger til de ansatte. Alle trenger å høre positiv feedback innimellom, blant annet som en bekreftelse på at man gjør ting riktig. Harvard Business Review har skrevet om hvordan du oppnår tillit på arbeidsplassen.

3: Konfliktskyhet
I Norsk Ledelsesbarometer for 2015 kom det frem at 46 % mener at ledelsen ikke er åpen for innspill ved faglig uenighet. Tallene er litt bedre når det gjelder kommunikasjon med nærmeste leder, men hele 34 % mener nærmeste leder ikke er åpen for innspill ved faglig uenighet.

Slik unngår du det: Konflikter vil alltid oppstå på en arbeidsplass, og en god sjef tar tak og rydder opp så raskt som mulig. Dersom du ikke tar tak i problemene tidlig, kan det som i utgangspunktet var en liten uenighet vokse seg større over tid.

Kompisfellen
Ja, det er viktig å ha et godt forhold til sine ansatte. Men samtidig er du sjefen, og skal vise dette tydelig. Her er det en balansegang, siden du også må passe på at du ikke tar avgjørelser bare for å vise at det er du som bestemmer. Avgjørelser skal være gjennomtenkte og velbegrunnede.

Slik unngår du det: Kommunikasjon er avgjørende også her: De ansatte skal vite hva som blir bestemt, og ikke minst hvorfor bestemmelsen blir tatt. Ved å opptre konsekvent, tydelig og realt opparbeider du deg respekt som sjef, og setter klare skillelinjer.

Denne artikkelen på LinkedIn gir deg 7 tips for å unngå å havne i kompisfellen.

5: Lite tilpasningsdyktig
Det som fungerte godt for ti år siden, vil ikke nødvendigvis være en gunstig fremgangsmåte i dag. Spesielt gjelder dette den nye generasjonen medarbeidere, som kanskje har et litt annet syn på hvordan man effektivt løser arbeidsdagens oppgaver.

Slik unngår du det: En god leder tilpasser seg endringer på arbeidsplassen og i samfunnet. Det gjelder å være fleksibel, samtidig som du er klar og tydelig i lederollen. Det skal ikke være tvil om hvem som tar avgjørelsene, men de ansatte skal skjønne hvorfor.

Viktige stikkord
Enhver leder må finne sin egen form, basert på egen personlighet, bedriften og de ansatte hun har rundt seg. Men god kommunikasjon, tydelighet, tillit og fleksibilitet er viktige stikkord alle ledere bør ha i bakhodet. Mer om hva som kjennetegner en toppleder finner du her.

Forfattere