fbpx
Arbeidsgiver,  Karriere,  Redaksjonens anbefalinger

Tre tips for å unngå jobbkonflikter

Er det noen på jobben du ligger i konflikt med? Ansvaret for løsningen ligger sannsynligvis hos deg selv, mener Marco Elsafadi.

Mange har opplevd å komme på kant med en kollega. Noen ganger kan det gå så langt at man begynner å se på den andre som en fiende.

I en undersøkelse utført av YouGov for Dale Carnegie Training Norge, rapporterer 14 % at de har vært sykmeldt som følge av uløste konflikter på jobben. 9 % har hatt korttidsfravær i perioder, mens 5 % har endt opp langtidssykemeldt.

Flere opplever at de blir bortimot isolert og frosset ut på arbeidsplassen. Dette vil også medføre store kostnader for de ansatte selv, bedriften og samfunnet som helhet. Spørsmålet er hvordan man best unngår slike konflikter, og hva kan man gjøre for å løse dem?

Relasjonshøvdingen
Marco Elsafadi kaller seg selv for relasjonshøvding og har gjort seg noen tanker om jobbkonflikter og hvordan vi kan håndtere dem. Han er tidligere landslagsspiller i basketball, og jobber i dag med medmenneskelige relasjoner. I 2002 stiftet han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

Men hvordan blir man en relasjonshøvding?

– Jeg har jobbet med relasjoner i mange år, og på mange forskjellige plan. Tittelen er noe jeg kaller meg selv for å sette ord på det. Du kan si at jeg tenker relasjoner store deler av dagen, og det er jo fordi vi mennesker forholder oss til relasjoner hele tiden.

Med det samme vi kommer inn i et rom benytter vi en slags sensor for å lodde stemningen i rommet, sjekke hva som foregår mellom relasjonene. Sånn sett er vi alle relasjonshøvdinger, men enkelte er mer bevisste på det. Og man kan også trene seg opp til å bli mer bevisst på relasjonene man møter og forholder seg til hver dag, forklarer Marco.

Samarbeid og raushet
Marco Elsafadi er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker, på godt og vondt.

Han mener at vi alle har ansvar for å skape det gode miljøet på arbeidsplassen. Noen ganger kan det oppstå vanskelige situasjoner mellom medarbeidere. Da bør vi selv ta grep for å bedre situasjonen – selv om det føles urettferdig.

– Raushet er en ekstremt viktig egenskap i slike situasjoner. Filosofisk sett vil jeg påstå at alle arbeidsplasser er helt avhengig av raushet for å fungere. Hvis to medarbeidere har blitt uvenner, må en av dem ta det første skrittet og strekke ut en hånd. Selv om man ikke føler at man har noe skyld i at situasjonen oppsto. Hvis ikke en viser raushet, og selv tar initiativ til en bedring, blir det aldri noen løsning på konflikten, og det kan utvikle seg til en stygg personalsak.

Tvungne løsninger
Noen ganger må en tredjepart, kanskje noen i ledelsen, bryte inn og tvinge fram en løsning. Det er ikke nødvendigvis ideelt, men av og til helt nødvendig, mener Marco.

– I noen tilfeller kan det være en god løsning, men det kan være problematisk hvis de involverte føler at løsningen ikke er ekte. Da skubber man bare problemet under teppet. En god løsning på en slik konflikt krever at medarbeiderne har en ektefølt oppfatning av at ting er ryddet opp i, forklarer Marco.

Kommunikasjon er viktig
Elsafadi trekker også frem en annen viktig ingrediens når det gjelder å rydde opp i slike konflikter, nemlig kommunikasjon.

– Ofte kan det være vanskelig å si høyt hva man faktisk mener. Men straks man har gjort det, er katten ute av sekken. Da kan man gå videre, ta neste skritt mot en løsning. Hvis det har skjedd noe vanskelig på arbeidsplassen og ingen føler skyld for situasjonen, må man snakke om det uansett hvor ubehagelig det måtte føles. Hvis ikke vil den stille konflikten vokse i hodene på de involverte, og relasjonen videre blir preget av det. Man begynner å se ting med kritiske briller, forklarer Marco.

Marco mener det er viktig å ta tak i slike situasjoner på et tidlig stadium, for å hindre at situasjonen vokser ut av kontroll.

– Dersom konflikten får pågå over tid skapes det en illusjon i hodet vårt som ikke stemmer med virkeligheten, og hjernen vår greier ikke skille mellom det vi har fabrikkert, og det som er ekte. Da må vi snakke med den vi har en konflikt med, ellers vil ikke illusjonen brytes ned, påpeker Marco.

Kommunikasjon og raushet er altså gull verdt når det gjelder å løse konflikter på arbeidsplassen.

Selvsnakk og empati
Avslutningsvis trekker Marco frem ett annet aspekt som vil påvirke situasjonen.

– Selvsnakk. Altså hva man faktisk sier til seg selv inne i hodet sitt. Ofte kan man oppleve situasjoner hvor man automatisk tenker ”Hvem f… tror han at han er?”. Da bør man i stedet telle til ti, og prøve å sette seg inn i den andres situasjon. Kanskje var ikke situasjonen slik den fremsto, muligens var det spesielle grunner til at den oppsto.

– Det finnes alltid flere sannheter enn vår egen, og ved å prøve å være mer forståelsesfull og positiv, vil belønningen komme i form av bedre håndtering av konflikter, og økt livskvalitet. Det kan ikke forventes at alle på arbeidsplassen skal være venner, men alle bør klare å være vennlige mot hverandre. Det må vi kunne forvente av alle, avslutter Marco.

Tre tips for å unngå konflikter på arbeidsplassen
Kort oppsummert har Marco altså tre nøkkelord når det gjelder å unngå konflikter på arbeidsplassen:

  1. Raushet: Ikke vær for opptatt av hvem som har rett – ta initiativ til en løsning selv om du ikke føler at du har skyld i at situasjonen oppsto.
  2. Kommunikasjon: Snakker man sammen, begrenser det sjansen for misforståelser som bidrar til å forsterke konflikten.
  3. Empati: Forsøk å se situasjonen fra den andres synsvinkel.

Forfattere