fbpx
Arbeidsgiver

Fire typer nyansatte

Høye kvalifikasjoner og ferdigheter er ikke nok i seg selv. Det er en tredje faktor som er avgjørende for hvordan nyansatte presterer; motivasjon.

Tross en grundig ansettelsesprosess må arbeidshverdagen begynne før du finner ut om en nyansatt kommer til å prestere godt i sin nye jobb. Vil kandidaten finne seg til rette i arbeidsmiljøet, har du fått et tilskudd til bedriften som virker inspirert og ønsker å prestere – kort sagt: er vedkommende motivert?

Bakgrunnen til kandidaten har du kartlagt tidlig i prosessen. Du vet godt hva slags utdannelse, erfaring og kvalifikasjoner vedkommende har. Men det å avdekke hva kandidaten motiveres av allerede i rekrutteringsfasen, kan være svært nyttig i rekrutteringsprosessen.

Lou Adler, anerkjent forfatter av flere bøker om rekruttering, har kommet frem til at kandidatene ofte hører til i en av disse fire hovedgruppene når det gjelder motivasjon:

Type 1: Høyt motivert, høyt kvalifisert
Kandidater som både er høyt kvalifisert og har riktig motivasjon på plass, vil komme raskere i gang. De vil også levere solid arbeid både tidlig i ansettelsen og på sikt, fordi de krever minimalt av veiledning og opplæring. De er selvdrevne og vil også fortsette å levere på høyt nivå over tid, og gjør gjerne det lille ekstra dersom det er nødvendig – uten at man trenger å presse dem.

Det er disse kandidatene Lou Adler mener du bør bruke tid på å finne frem til og ansette.

Type 2: Kvalifisert, men ikke motivert
Det hjelper lite om en person har kvalifikasjonene i orden og vel så det, hvis motivasjonen ikke er der. Da gjør man gjerne ikke mer enn det som er strengt nødvendig, spesielt når man har funnet seg til rette i den nye stillingen. På sikt kan kurven bli nedadgående, og du som leder må bruke tid og ressurser på å motivere den ansatte, slik at han eller hun i det minste får ut noe av potensialet sitt.

Type 3: Middels kvalifisert, likegyldig
I kulturlivet er «terningkast 3» midt på treet. Det siste musikere, regissører eller kunstnere ønsker, er å lage noe publikum er likegyldig til. Selvfølgelig er det forskjell på teaterscenen og en bedrift, men «terningkast 3»-kandidater kan ha en uheldig smitteeffekt i bedriften, ifølge Adler.

En slik kandidat kan klare jobben, men har ikke noe å lære bort – og vil sjelden virke motivert i sitt daglige arbeid. I tillegg til det faktum at den ansatte ikke leverer på et nivå som løfter bedriften, vil den likegyldige holdningen kunne påvirke kollegaene. Vi vet at entusiasme kan være smittende – men mangelen på entusiasme kan ha samme effekt.

Type 4: Høyt motivert, men feil motivasjon
Entusiasme og høy motivasjon høres ut som en bra kombinasjon, spesielt på et jobbintervju. Men ikke la entusiasten lure deg. Man bør ikke ta det for gitt at kandidaten har full oversikt over hva stillingen og arbeidsoppgavene innebærer, eller ta entusiasmen som et tegn på at det er nettopp denne stillingen vedkommende ønsker seg.

I verste fall kan du ende opp med en person som kjører på for full maskin, men i helt feil retning. Da kan det bli svært ressurskrevende å hele tiden måtte korrigere kursen for å sikre at vedkommende ikke fosser frem på en måte som gjør mer skade enn gavn.

Kvalitetsprosess gir kvalitetsansatte

Elin Bjørnerud Hagene, fagsjef rekruttering i Jobzone

-I bunn og grunn er det bare én ting som kan minimere slike usikkerhetsmomenter; vi må bli godt kjent med kandidaten, sier Elin Bjørnerud Hagene, fagsjef for rekruttering i Jobzone.

– Folk er forskjellige. Noen trives best når de mestrer alt, mens andre må ha daglige utfordringer – noe å strekke seg etter. For å avdekke motivasjon må vi ha opparbeidet oss tillit hos kandidaten. Vi trenger en åpen samtale, også om tanker, følelser og verdier; så dette legger vi naturlig nok ikke helt i starten av en ansettelsesprosess.

Dette er ifølge Bjørnerud Hagene sentrale spørsmål å stille for å avdekke informasjon om kandidatenes motivasjon:

  • Hva gjør at du trives i en jobb?
  • Hva trenger du for å føle deg komfortabel i en jobb?
  • Hvordan må arbeidsmiljøet se ut for at det skal oppleves positivt for deg?

– Vi sjekker altså av hva som må være til stede av tilrettelegging, type kultur, arbeidsmiljø, takhøyde osv. for at kandidaten skal trives. I tillegg har vi de ytre forholdene, som hva som motiverer kandidaten i forhold til lønn og sin egen karrierevei, utdyper Elin Bjørnerud Hagene.

Motivasjon og demotivasjon
Bjørnerud Hagene legger også vekt på det motsatte; hva som demotiverer en kandidat. Hun har følgende tips til spørsmål som kan bidra til å avklare hva som kan føre til at kandidaten blir demotivert:

  • Hva gjør deg ukomfortabel?
  • I hvilke situasjoner mistrives du?
  • Hvordan vil du takle frustrasjon og motgang?

– Det er viktig å få kandidaten til å reflektere rundt dette selv, ikke bare anta at svaret er det motsatte av hva som skal til for å motivere dem. Personlig får jeg god kunnskap om dette etter en personlighetstest, først og fremst gjennom den åpne samtalen som kommer etter testen, sier Bjørnerud Hagene.

– Mange lener seg på en antakelse om at medarbeidere mister motivasjonen når de er overkvalifisert, men selv her finnes det unntak, gjerne knyttet til livsfase. For å finne ut om kandidaten kommer i flytsonen i sin nye jobb, er det helt avgjørende at kandidaten blir vurdert mot de ulike arbeidsoppgavene. Derfor er min enkle konklusjon at man må ta seg tid til å gjennomføre en grundig prosess, en prosess som ser jobb og kandidaten i en nøye sammenheng, og som får kandidaten til å åpne opp og fortelle om sitt følelsesmessige forhold til ulike jobbutfordringer, sier Elin Bjørnerud Hagene.

Les også: Unngå å ansette på magefølelsen

 

(Denne artikkelen er skrevet på grunnlag av Lou Adlers originalartikkel om performance-based recruiting.)

 

 

Forfattere