fbpx
Arbeidsgiver,  Karriere

7 egenskaper som kjennetegner topplederne som lykkes

Topplederne har stor innvirkning på bedriftens resultat, men vet du hva du skal se etter når du skal ansette dem?

Mette Krogsrud, daglig leder i Korn Ferry, mener å ha funnet svaret. Gjennom omfattende forskning på tusener av ledere i 500 børsnoterte selskaper over hele verden har Korn Ferry identifisert syv faktorer som kjennetegner de beste topplederne.

– Å rekruttere en toppleder – spesielt om man henter noen utenfra – er som risikosport, mener Krogsrud.

Derfor er det ekstra viktig å gjøre et grundig arbeid og sørge for at man setter seg spesielt godt inn i kandidatenes egenskaper på de områdene som indikerer om de kommer til å lykkes eller ikke.

Påvirker børsverdien

Hvem som sitter i topplederstolen kan faktisk ha direkte påvirkning på bedriftens børsverdi.

– Vi ser at bedrifter der topplederen har høy læringsevne i snitt har 25% bedre lønnsomhet, og at bedrifter der toppledere har høy selvinnsikt presterer mye bedre på børsen en bedrifter der lederne har lavere selvinnsikt, sier Krogsrud.

I tillegg til læringsevne og selvinnsikt har Korn Ferry-studien identifisert fem andre faktorer som påvirker topplederes forutsetninger for å lykkes; her får du hele listen:

 1. Læringsevne
  Denne faktoren sier noe om hvor fort man lærer nye situasjoner å kjenne og hvordan man så bruker den læringen i fremtidige ukjente situasjoner.
 2. Kritiske erfaringer
  At vedkommende har tidligere erfaringer med å løse vanskelige problemer som leder.
 3. Selvinnsikt
  En leder som har god selvinnsikt er bevisst på hvordan han eller hun påvirker miljøet rundt seg og ulike situasjoner, og bruker dette aktivt i sin ledergjerning.
 4. Lederegenskaper
  Lederegenskaper kan være så mangt, men faktorer som f.eks. optimisme og det at man har positiv innflytelse på omgivelsene er viktige i denne sammenhengen.
 5. Motivert av å lede
  Studien viser at toppledere som lykkes motiveres mer av ledergjerningen i seg selv, altså den oppgaven man skal løse sammen med andre, enn ting som prestisje og høyere lønn.
 6. God resonneringsevne
  De beste lederne er kognitivt sterke og har god evne til å løse vanskelige og komplekse oppgaver og problemer.
 7. Håndtere egne avsporingsrisiki
  En faktor som har vist seg å påvirke sjansene for å lykkes som toppleder, er evnen til å håndtere risiko knyttet til eget lederskap. Det kan være egenskaper eller adferdsmønstre som ikke er formålstjenlige. Disse bør en god leder være kjent med hva er, og hun bør jobbe aktivt med dem for å forbedre lederskapet sitt.

Alt kan måles

– Heldigvis kan alt dette måles, slik at risikoen for en feilrekruttering reduseres. Man kan for eksempel bruke ulike evalueringsverktøy, og samtalebaserte metoder. Investerer man litt tid og grundighet i denne prosessen øker sjansene for å finne den rette topplederen betraktelig, sier Mette Krogsrud i Korn Ferry.

Forfattere